Mặt bằng thiết kế The K Park Tòa K 1

Mặt bằng thiết kế Tòa K 1

CĂN HỘ 02